CÉGEKNEK

TRÉNINGEKTréningek

- Meggyőzéstechnika:
A képzés során a résztvevők hatékony befolyásolási és meggyőzési technikákat sajátítsanak el, melyekkel sikeresebben tudják bemutatni és képviselni javaslataikat, új ötleteiket, kéréseiket.
Ajánljuk azoknak, akik életvitelük során gyakran tárgyalnak, értékesítenek, prezentálnak, és szeretnének pozitív értelemben befolyást gyakorolni.

- Önérvényesítő technikák:
A résztvevők elsajátíthatják az önérvényesítő kommunikáció technikáit. Ez a módszer, amely ötvözi az önérvényesítést és a mások érdekeinek figyelembevételét, elősegíti az erőszakmentes kommunikációt és ez által támogatja hosszú távon a szociális hatékonyságot. Az ajánlatunk azok részére szól, akik rendszeresen kommunikálnak, másokkal azonban még nem rendelkeznek a megfelelő önérvényesítéshez szükséges alapszintű ismeretekkel.

-Szervezetfejlesztés:

A képzés olyan elvi-módszertani és gyakorlati ismeretek összefoglalása, amelyek eszközül szolgálhatnak a szervezetek innovatív fejlesztéséhez. A program hangsúlyt helyez a stratégiai tervezés, a folyamatok újraszervezése, az innovációs- menedzsment, valamint a team és tudásmenedzsment témakörökre.
A program fejleszti a résztvevők vezetési, döntéshozatali és szervezési kompetenciáit.
Ajánlatunk azok részére szól, akik még nem rendelkeznek szervezetfejlesztéshez szükséges alapszintű képességgel, ismeretekkel.

- Tárgyalási stratégiák:
A program célja, a tárgyalás fogalmi keretének megismerése, a több dimenzió mentén történő tárgyalás jellemzőinek megismerése, lehetséges buktatóinak kivédése, alapvető tárgyalástechnikai készségek elsajátítása.
Az ajánlatunk azok részére szól, akik fejleszteni szeretnék a tárgyalási képességeiket.
- Tárgyalási taktikák:
A program célja, a különböző tárgyalási stratégiák, taktikák, és tárgyalási trükkök megismertetése, és begyakoroltatása, amelyekre a résztvevőknek fel kell készülniük tárgyalási szituációkban. Csak az lehet sikeres tárgyaló, aki ismeri és alkalmazza a megfelelő tárgyalási stratégiákat és taktikákat az eredményes és hatékony érdekérvényesítés érdekében.
Ajánljuk azok részére, akik fejleszteni szeretnék a tárgyalási képességeiket.

-Tárgyalástechnika a gyakorlatban:

A képzés célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a tárgyalás előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges gyakorlati lépéseket, megismerjék a tárgyalás szakaszait és dinamikáját, és elsajátítsák az egyes szakaszokhoz kapcsolódó, a várható eredmény optimalizálása érdekében alkalmazható eszközöket, módszereket, fejlődjenek a kedvezőbb tárgyalási pozíció eléréséhez szükséges kommunikációs és interperszonális készségeik, képessé váljanak tudatosan alkalmazni a tárgyalásvezetési technikákat, képessé váljanak tervezni a tárgyalásokat és a tervezett stratégiáját megvalósítani, fejlődjön egyéni befolyásolási és meggyőzési technikájuk, valamint fejlődjön hatékony kérdezéstechnikájuk.
Ajánlatunk azon érdeklődők részére szól, akik még nem rendelkeznek a sikeres tárgyaláshoz szükséges alapszintű ismeretekkel.

Image